• Rosa ADr
  • Контакти
  • „ РОСА” АД
   Администрация и управление  и Производствена база :
   Адрес: гр. Попово - 7800, област Търговище, ул. „Ал. Константинов” № 4
   e – mail : rosa_ad@rosa.bg

   Тел. централа : 06 08  / 4 79 91 , Факс : 06  08 / 4 79 57 
   GPS  координати Администрация и управление:
   N 43º20.820'
   E 026º13.761'

   Складова база 1
   Адрес: гр. Попово – Южна промишлена зона , над стара жп гара 

   Складова база 2
   Адрес: гр. Попово , ул.”Генерал Прохоров ” №1

   Elena GmbH Germany, Munich / Grossmarthalle / Scheiftlarnstrasse 8 / UGM 1/
   +359 882 792 883 -  сделки в
   Германия, Австрия и Швейцария.


   •