• СЛЪНЧОГЛЕДОВ ЕКСПЕЛЕР
  • Експелер „Роса” - енергия и протеин за вашите животни и птици.

   Слънчогледовият експелер / кюспе / се получава при извличане на мазнините от маслодайните семена,  чрез пресоване с винтови преси, без екстракция. Слънчогледовият експелер е традиционна  белтъчна суровина за производство на комбинирани фуражи за нуждите на животновъдството. Съдържанието на суров протеин и енергийната хранителност на експелера, наличието на фосфор, калий и магнезий го прави изключително ценна съставка при  комбинирани фуражи за птици, животни и риби.

   Продава се в насипно състояние за камиони.


   •