Logo

Сертификати

Олио  "РОСА"® е регистрирана търговска марка и притежава сертификати по:

  • Система за управление на качеството ISO 9001 и Международен стандарт за храните IFS Food standard .
  • Сертификат за одобрение на Система за управление на качеството ISO 9001, oдобрена от Lloyd’s Register Quality Assurance.  Приложима за  Производство и бутилиране на рафинирано слънчогледово масло „ Роса”, производство на нерафинирано слънчогледово масло, експелер, мастни киселини и екобрикети.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Създадени са условия за спазване на нормативните изисквания за производство на сурово пресовано слънчогледово масло, алкално-рафинирано слънчогледово масло, слънчогледов експелер и филтърна утайка, които се поддържат и развиват. В процеса на производство се спазват  изискванията на Добрите производствени и хигиенни практики и НАССР-системата (Наръчник за Анализ на Опасностите и Контрола на Критичните Точки). Фирмата е регистрирана по Закон за храните, Закон за фуражите, Закон за съхранение и търговия със зърно, Закон за управление на отпадъците.